top of page

פיתוח ישראלי: אלכוג'ל מפסולת

Updated: Jan 11, 2022

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו דרך המאפשרת לייצר אלכוג'ל מפסולת כמו גזם עירוני וחקלאי, קש ושיירי סיבי נייר - בעלות נמוכה, באופן מבוזר וללא פגיעה בסביבהפרופ' הדס ממן במעבדה(צילום: ורד כהן-יניב)


גם מחטא וגם ידידותי לסביבה: פיתוח של אוניברסיטת תל אביב מאפשר לראשונה ייצור מקומי של אתנול, ולפיכך גם של אלכוג'ל, על בסיס פסולת צמחית ופסולת נייר בעזרת הליך חדשני של פירוק ליגנין - חומר המצוי בצמחים. באוניברסיטה אמרו כי הפיתוח יביא לחיסכון משמעותי בעלויות הייצור, הפחתת השימוש במקורות הצמחיים המשמשים למאכל, שמירה על איכות הסביבה, צמצום השימוש בחומרים מזהמים כגון חומרי הדברה, וצמצום פליטות גזי החממה בשל ניצול הפסולת בתהליך סביבתי.

משבר הקורונה העולמי העלה את הדרישה לחומרי חיטוי כאלכוג'ל וספטולה, המיוצרים על בסיס אלכוהול (אתנול). האתנול מיוצר ברובו ממקורות מזון צמחיים המשמשים למאכל אדם כגון תירס, קנה סוכר וגידולים עתירי פחמימות אחרים, ובעיקר משמש כדלק ביולוגי המצמצם את פליטות הפחמן ביחס לנפט. אלא שייצור האתנול גורם לזיהום סביבתי, מכיוון שהפקתו כרוכה בהקצאת שטח רב לגידול התירס ובשימוש בחומרי הדברה והרבה מים.


לכתבה המלאה:107 views0 comments

Recent Posts

See All

סיור במתקן הדגמה חדשני להמרת פסולות אורגניות לאתנול עם נציגי עיריית כפר סבא

בחינה של פרויקטים ירוקים בתחומי אנרגיה ומים בראשותה של פרופ' ממן, ראשת התוכנית ללימודי הנדסת סביבה לתארים מתקדמים פרופ' ממן הקימה את המעבדה להמרת פסולת אורגנית לאתנול ובה מבוצעות עבודות מחקר למציאת פת

Commentaires


bottom of page